ท่านผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-8575542, 02-7169316

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ สามารถโทรสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม ได้ที่
02-7169316, 081-8575542, 086-5440805


  
 

Visa  & Popular Tours

บริการขอวีซ่าประเทศซาอุดิอาระเบีย  

Business Visa , Work Visa  , Family Visa , Resident Visa , Umrah Visa  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณกี้ (Kie) แผนกวีซ่า  โทร. 02-7169316  หรือ 086-5660577
(จันทร์-ศุกร์  เวลา 10.00 - 16.30 น) 

View More

 

โรงแรม  JAWAD AL - TAJ HOTEL  นครมักกะห์

 

ที่นครมักกะห์  หจก. ดีเจริญ ฮัจย์ 
พักที่ โรงแรม JAWAD AL - TAJ  HOTEL
ห่างจากฮารอมเพียง 250 เมตร

Photo Gallery : HALAL TRIP IN JAPAN

Photo Gallery