www.deejaroenhaj.com
Home เกี่ยวกับเรา บทความ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา    
   - A   + A

 บริการจัดทำวีซ่าประเทศอินเดีย

              วีซ่าอินเดีย (Visa India) Visa Tourist
1. แบบฟอร์ม 1 ชุด ต้องกรอกฟอร์มทางอินเตอร์เน็ทเท่านั้น
2. Passport เล่มจริงพร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ใบ
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
4. สำหรับชาวต่างชาติ Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา ใช้เวลายื่น 3 วันทำการ แต่ถ้า Work Permit ไม่เกิน 3 ปี ใช้เวลายื่น 5 วันทำการ
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่ละสัญชาติไม่เทากัน
6. ใช้เวลายื่น 3 – 5 วันทำการ

Visa Business
1. แบบฟอร์ม 1 ชุด ต้องกรอกฟอร์มทางอินเตอร์เน็ทเท่านั้น
2. Passport เล่มจริงพร้อมสำเนาหน้าแรก
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากหลังขาว
4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
5. จดหมายเชิญจากบริษัทใน INDIA
6. สำหรับชาวต่างชาติ Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา ใช้เวลายื่น 3 วันทำการ แต่ถ้า Work Permit ไม่เกิน 3 ปี ใช้เวลายื่น 5 วันทำการ
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่ละสัญชาติไม่เท่ากัน
8. ใช้เวลายื่น 3 – 5 วันทำการ


www.deejaroenhaj.com
Home เกี่ยวกับเรา บทความ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา  
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจริญ ฮัจย์
825 สุขุมวิท 49/14 ซอยประเสริฐสิทธิ์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
926/2 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Tel : 02-7169316 Fax: 02-7169634
Email : deejaroenhaj@gmail.com
 
Visit No : Site Visitors